TREBALLEM AMB CERCLE TANCAT

Per nosaltres és important cuidar al màxim cada etapa del procés, del camp fins que trobeu els nostres làctics a la botiga

AGRICULTURA

La terra és l’origen del nostre procés de producció.
On tot comença.

Fem servir un sistema de producció de cercle tancat, i el primer pas per això, és el cultiu propi de l’alimentació de les nostres vaques.

Utilitzem el sistema rotatiu de cultius, que consisteix en alternar els cultius per tal de que la terra sigui el més fèrtil possible, evitant així les males herbes, les plagues i els problemes ocasionats de sembrar sempre el mateix farratge. Principalment treballem amb lleguminoses (alfals), gramínies (sorgo, blat, blat de moro), entre d’altres, d’aquesta manera evitem ensulfatar amb productes químics i per tant millorar la qualitat dels farratges.

L’alfalç, es una planta farratgera que ens proporciona una bona base nutricional pel bestiar, i ens ajuda a aconseguir la millor qualitat en la llet.

Cal destacar que no utilitzem cap sistema de reg i, a més, aprofitem els fems de vacú, que genera la nostra explotació ramadera, per abonar els camps i assegurar la seva fertilitat de forma natural.

També us volem explicar que el nostre nou tractor que utilitza “tecnologia neta” que suera els requisits de les normes europees d’emissions i així també contribuïm a cuidar el medi ambient.

Treballs d'agricultura amb tractor

RAMADERIA

Som una granja familiar, on cada membre de la nostra família té una responsabilitat important pel correcte funcionament de l’explotació ramadera.

El més important per nosaltres és el benestar de les nostres vaques i contribuir en el mínim impacte en el medi ambient.

Per garantir unes bones condicions de l’animal, disposen d’accés a aigua neta, sempre un espai ample, net i amb accés a l’aire lliure i controls del veterinari quan és necessari.

Tenim principalment vaques de raça frisona que són les lleteres, i a la vegada hi ha un petit percentatge de frisona que es creua amb llemosina, que aquestes són les vedelles que tenim d’engreix. Per contribuir amb el sistema de cercle tancat, que és amb el creiem per a la nostra granja, també fem la criança pròpia dels nostres vedells.

Les vaques surten a pasturar diàriament fins als dos anys, i llavors passen a munyir-se a la granja i surten a pasturar uns mesos a l’any, cada dia.

Ramat de vaques de Granja Comas

OBRADOR

Amb la llet que obtenim diàriament de les nostres vaques, aproximadament 5.000 litres, elaborarem els nostres productes làctics.

Cada setmana fem la producció de tots els productes, així garantim un producte fresc i de qualitat.

Per nosaltres, el cercle tancat a l’obrador és que comptem amb un equip consolidat i que forma també part de la nostra família. També treballem amb un equip logístic de màxima confiança.

Obrador Granja Comas